Oda Başkanlığımız; İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğe İptal Davası Açtı.

Üyelerimize ve kamuoyuna duyururlur.

İnternet Kafe mesleğinin ve esnafların sonunu getireceği aşikâr olan “sözde yeni” bir İTKSH Yönetmeliğin 11.04.2017 Tarih ve 30035 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurmuştuk. Bu konuda tepkilerimizi şu linkte dile getirmiştik.  ÜZÜNTÜ İÇİNDE DUYURUYORUZ

11.04.2017 Tarih ve 30035 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte yer alan çoğu madde ve fıkraları, hukuk fakültesi eğitim kitaplarına örnek olarak girecek nitelikte hukuk garabetleriyle doludur. Netice itibariyle Oda Başkanlığımız İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğe İptal Davası Açtı. Yürütmeyi durdurma ve davanın duruşmalı yapılmasına yönelik taleplerimiz de Danıştay Mahkemesine iletildi. 

Danıştay Mahkemesine sunduğumuz 18 sayfadan ibaret dilekçemizde; yeni Yönetmelikle esnafımızı ağır maddi külfet altına sokan 9 uncu madde (ğ) fıkrası yanı sıra  4 farklı madde altında yer alan toplam 10 fıkranın iptali ile birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. 

Yönetmeliğin iptali hususunda Ankara ve Diyarbakır İnternet Kafecileri Esnaf Odalarıyla uyum ve dayanışma içinde olan Oda başkanlığımız; her iki meslek odamızın ve ayrıca İnternet Kafeleri temsil eden tüm Meslek odalarının iptal davasına katılma taleplerini ilgili dava dosyamızın bulunduğu Danıştay Dairesine iletmelerini beklemektedir.

Bundan sonraki hedefimiz esnaflarımızı örgütlenmek, birlik içinde hareket etmelerini temin etmektir. Bu itibarla talep ve tepkilerimizi en üst düzeyde legal olan tüm yolları kullanarak dile getireceğiz.

Saygıyla Duyurulur.

 

Haber Bülteni Aboneliği

captcha 

İletişim

map1
Adres: Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Şemsitap Sok. No:8 D:3

34714 Kadıköy/ İST.

İstanbul
İnternet Kafecileri
Esnaf Odası Başkanlığı

  (+90) 0216 345 69 00

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.