İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Oda Başkanlığı
SON DAKİKA

13:05 Ticaret Bakanlığı Esnaf. Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin ERKAN ile Birlikte Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılım Sağladık

13:15 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Başkan Vekilimiz Halis NAZLI Ankara Internet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kablan ile Birlikte Ticaret Bakanlığı Esnaf,Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin ERKAN’ ı Makamında Ziyaret Etti.

12:10 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Esenyurt İlçesindeki Esnaflarımıza Ziyarette Bulundu. Misafirperverliği Den Dolayı Tüm Esnaflarımıza Teşekkür Ederiz.

11:53 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde salt çoğunluğun sahibi Adalet Ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Sn. Osman Nuri KABAKTEPE ile yapmış olduğumuz görüşme,

16:47 28.01.2022 tarihinde İstanbul ve Türkiye Geneli Meslektaşlarımız İçin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘ ya Dilekçemizi Sunduk

16:42 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN’ a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunan Bursa’ dan Serkan Kadan , Kocaelin’den Özcan Altun ile Serdar Şimşek ve Asil Kanbay’a Teşekkür Ederiz.

15:28 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Bugün Bahçelievler İlçesinde Esnaflarımızla Fiyat Tarifeleri ile Alakalı Bir Toplantı Gerçekleştirdi.

15:22 Tüm Esnaflarımızın, ailelerinin ve tüm İslam âleminin Regaib kandili mübarek olsun.

11:16 Karne Sevincini Tüm Öğrencilerimizle Birlikte Yaşadık Şimdi Önünüzde İki Haftalık Bir Tatil Var. Tüm E-Spor Oyuncularımızı Güvenli Kafelerimize Bol Bol Eğlenmeye, Stres Atmaya, Bekliyoruz

11:14 İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sn. Faik YILMAZ’ ı makamında ziyaret ettik.,

2010- 2013 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İSTANBULİNTERNET KAFECİLERİ ESNAF ODASI
2010–2011-2012–2013 Yılları
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sayın divan, Sayın hükümet komiseri, değerli genel kurul üyeleri ve kıymetli misafirler.

Faaliyet raporumuzu okumaya başlamadan önce bir hususu açıklamak istiyoruz. Kurumlar ile kurumları yöneten şahısların kişilikleri kurumun kişiliğinden ayrı olsa da; kurum yöneticilerinin hatalı davranışları kurumun da itibarını zedeler. Dört yıllık çalışma raporumuzda yer vermek zorunda kaldığımız bazı konular maalesef şahısların hatalı davranışlarından kaynaklanmış olsa da İİK Odasının itibarını zedeler niteliktedir. Bu konulara raporumuzda yer verelim mi diye çok düşündük, önce kararsız kaldık. Sonra fark ettik ki bu konuları dile getirmemek İİK Oda üyelerine ve hatta ülkemize yapacağımız en büyük kötülük olur. Zira şahısların davranışları nedeniyle bir meslek örgütüne mensup üyelerin ve ülkenin gördüğü zararları ve bu zararların vardığı boyutları bilmek, öncelikli olarak üyelerin ve akabinde tüm ülkenin doğal hakkıdır. Şöyle ki; bu türden konular ancak saklanmadıkları takdirde bir daha aynı hatalara düşülmez. Oda üyelerimizin yöneticilerini seçerken çok daha özenli olmalarını sağlayacağı da kesindir.

Diğer yanda faaliyet raporumuzda yer alan çalışmalarımızı ilgiyle dinleyeceğinizi ümit ediyoruz. Çalışmalarımızın takdiri, değerli genel kurul üyelerimizindir.

İİK ODASI’NA KURUMSAL KİMLİK KAZANDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ

1. Nitelikli Genel Sekreter Tayini: Oda genel sekreterinin Odanın devrinden önce istifa ederek görevini terk ettiği görüldü. Bu itibarla esnaflarımıza hak ettikleri kalitede hizmet verecek nitelikleri taşıyan Genel Sekreter adayı arayışımız başladı. Netice olarak; dört yıl internet kafe işleten, sektörümüz sonlarını bizzat yaşayan ve meslektaşların ruh halini üst derecede anlama yetisi olan Sayın Ferhan KARA’ya; İİK Odası genel sekreterlik görevi teklif edildi. Sayın Ferhan KARA’nın görevi kabul etmesi neticesinde başta üyelerimiz ve İİK Odası başkanlığı, çeşitli kazanımlar sağlamıştır. 10 NİSAN 2010

2. İİK Oda Vizyonu, Misyonu ve Kurumsal Etik İlkeleri belirlenerek kaleme alındı. 16 NİSAN 2010

VİZYONUMUZ, “Katılımcı ve demokratik bir kurum kültürü oluşturarak, “İnternet Kafecilik Mesleği”ni hak ettiği saygınlığa kavuşturmak, İnternet bilgi ve iletişim çağında, elektronik iletişim devriminin ülkemizdeki sembolü ve vazgeçilmezi olan internet kafelerin “İnternet Kültür Merkezleri”ne dönüşmesini sağlayarak, evrensel bilgi ve kültürle, ülke menfaatleri ve milli değerler çerçevesinde yeni ve çağdaş yaklaşımlara öncülük etmektir.”

MİSYONUMUZ, “İnternet kafecilik mesleğini icra edenlerin mesleki anlamda yetkin kılınması, bilgi çağına uygun bir donanımla toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, meslekte güven ve istikrarın tesisi, sosyal kültürel ve hukuki boyutlarda yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaştırılması, hakların savunulmasında ve hizmet üretiminde örgütlü çalışma geleneğinin oluşturulması, internet kafelerin itimat edilen ve itibarlı kurumlar haline getirilmesidir.”

3. Meslek etiği oluşturma çalışmaları: 12 Başlık altında toplam 37 maddede halinde mesleki etik ilkeler belirlendi. Etik ilkeleri belirlenerek hayata geçirilmemiş bir mesleğin meslek sayılması söz konusu olamaz. Etik ilkelere uyulması ise mesleğin ve meslektaşların kendi menfaatlerini temin için şarttır. Özellikle belirmek isteriz. Bir meslek Odası üyelerinin kendi menfaatlerini temin etmeleri adına uyulmaları gereken ilk ilke, “MESLEKİ TEŞKİLATA BAĞLILIK” ilkesidir. Diğer yanda “Bağlılık” kelimesi çoğu üyemiz tarafından “yıllık aidat ödenmek” gibi algılansa da; bağlılığın birincil göstergesi aidat değildir. Bağlılığın birincil göstergesi, üyelerin kendi teşkilatını yakından takip etmesi ve teşkilata sahip çıkılmasıdır. Bu itibarla İİK Oda yöneticileri değişse bile, örgütün daima “ehil ve emin ellerde” olması sağlanabilir. Bu nedenle 1. Maddenin ilk bendinde yer alan öncelikli ilke şu şekilde belirlenmiştir.

Oda üyeleri; “Mesleki teşkilat yöneticilerinin bilerek ya da bilmeden gerçekleştirdiği hatalı iş ve işlemlerine ve/veya konusu suç oluşturan işlere karşı duyarsız kalmaz, teşkilat yöneticilerini uyarır. Uyarılar sonucunda tatmin edici cevaplar alamadığı ve/veya hatalı iş ve işlemler düzeltilmediği takdirde yetkili makamları konudan yazılı olarak haberdar eder. Bu itibarla Mesleki Teşkilatın esenliğini en üst düzeyde sağlarken, toplum adına kamu yararını da gözetir.” 30 ARALIK 2010

4. Oda Hukuk müşaviri seçimi ve tayini çalışması: Uzman kadrosuyla bilişim hukuku dalında ülke çapında adını duyulan Ahi Hukuk Bürosuyla anlaşma sağlandı. Oda hukuk işleri aylık 1.600 TL (KDV dâhil Stopaj hariç) bedelle Ahi Hukuk Bürosuna verildi.

ODA BAŞKANLIĞIMIZ HAKKINDA YAPILAN ŞİKÂYETLERE İSTİNADEN ÇALIŞMALARIMIZ ve SONUÇLARI.

5. 31 MART 2010 tarihli seçimlerin şikâyet edilmesi neticesinde yapılan çalışmalar: Oda eski başkanı Ali Yakup TURANOĞLU kendi uhdesinde gerçekleştirdiği seçimleri kaybettikten sonra; oda üyesi olma vasıflarını kaybetmiş üyelerin oy kullandığı iddiası ve seçimin iptali istemiyle çeşitli makamlara şikâyetlerde bulunmuştur. Şikâyete konu Hazirun listesinde adı geçen 1.232 üyenin İİK Oda üyesi olma vasıflarını taşıyıp taşımadıkları hususu; bakanlık müfettişi kontrolü ve talimatları doğrultusunda Oda Başkanlığımızca araştırıldı. Denetimde 287 üyenin Oda üyesi olma vasfı taşımadığı, bu üyelerden 11 inin seçimde oy kullandığı, seçimlerde iki aday arasında ki oy farkının 16 olduğu, bu halde oy kullanan 11 üyenin seçimlerin sonucunu etkilemeyeceği tespit ve görüşleri raporda belirtildi. Ayrıca 1.735 üyeyle teslim alınan İİK Odasından; üye olma vasfını taşımadığı tespit edilen 287 üyenin kaydı bakanlığımız talimatları doğrultusunda silindi. 31.03.2010 tarihi itibari ile; Odanın gerçek üye sayının 1.448 üye olduğu ortaya çıkarıldı. MAYIS 2010

6. Oda eski başkanı Ali Yakup TURANOĞLU bakanlığımız teftiş raporunda yer alan tespitlere itiraz etmiş ve 8 üyenin daha İİK Oda üyesi olma vasfını taşımadığı yönünde şikâyetlerini sürdürerek, seçimlerin yenilenmesini tekrar talep etmiştir. Bakanlığımız müfettişleri ikinci denetimini gerçekleştirdi. İTO’na kayıtlı olan 7 üye ve ayrıca vergi mükellefiyeti bulunmayan 1 üye tespit edildi. Bu itibarla seçimde oda üye vasfını taşımadığı halde oy kullanan üye sayısı 19 a yükseldi. Bakanlığımızın 5362 sayılı yasanın 44/d maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi kararını alması söz konusu oldu. Oda Başkanlığımız yaptığı incelemelerde; İTO ya kayıtlı 7 Üyeden 4’ünün (mevcut yasal mevzuatlar kapsamında) İTO’ya kayıtlı olmasının yasaların amir hükümlerine aykırı olduğunu tespit etti. Bu 4 üyemiz İTO kayıtlarını sildirdi ve Oda başkanlığımızdaki kayıtlarını muhafaza etti. Bu itibarla bakanlığımız müfettiş raporunda yer alan 4 üye hakkında ki tespitlere; üyelerin İTO’ya kaydedilmiş olmalarının İTO aleyhine suç teşkil ettiği, bu üyelerle ilgili yapılan hatanın İİK Odasına yüklenemeyeceği, bu halde odanın seçime çağrılmasının hukuksuzluk içinde hukuk tesis edilmeye çalışılması olacağı gerekçesiyle Oda başkanlığımızca itiraz edildi. ….. EKİM 2010

7. Tüm itirazlarımıza rağmen Oda başkanlığımız olağan üstü seçime çağırdı.14 Haziran 2011 Bu itibarla tüm Oda üyelerimizin Oda üyelik durumları tekrardan sorgulandı ve seçim çalışmaları yapıldı. İİK Odası eski Genel sekreteri Fırat Çağlar ÖZER başkan adayı olarak seçime katılırken; Metin BALTAOĞLU 75 oy farkla yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. 30 TEMMUZ 2011

8. Seçimleri bakanlığa şikâyet eden Oda eski başkanının şikâyetleri üzere gerçekleşen teftişler sonucunda; fazladan 2 yönetim kurulu üyesi seçilmesine ve bu üyelere huzur hakkı ödenmesine sebep olunduğu, bu itibarla Odanın zarara uğratıldığının tespit edildiği ve eski yönetim kurulu üyeleri hakkında bakanlığın suç duyurusunda bulunduğu ve dava açıldığı görüldü. Oda başkanlığımız ise Oda üye sayısının fazla gösterilmesi suretiyle eski yöneticilere 1/3 oranında fazla maaş ve huzur hakkı ödemesi yapıldığını tespit etti. Denetim kurulu üyelerinin ise Oda yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda ki vazifelerini yerine getirmedikleri anlaşılmış olup; Bakanlığımız raporunda bu tespitlerimiz yer almadığından davaya müdahil taraf olarak katılma kararı alındı. Oda başkanlığımızca tespit edilen konularda delil ve belgeler mahkemeye sunuldu. 6 HAZİRAN 2012 Dava süreci halen devam etmektedir.

ODA BAŞKANLIĞIMIZCA SAVCILIK MAKAMINA İLETMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ OLAYLAR ve SONUÇLARI

9. 2007 Yılı Oda Mali Defterleri Hakkında Suç Duyurusu: Oda devrinde yönetim kurulumuza teslim edilmeyen 2007 yılı mali defterleri eski yönetim Kurulu başkanı Ali Yakup TURANOĞLU’ndan noter kanalıyla talep edildi. Mali defterler teslim edilmedi. 2007 yılında kesilen 15 koçan makbuzun mali defter kaydı olmadan; 2007 yılı bilançosunda belirtilen gelirlerin gerçeği yansıtmayacağı anlaşıldığından ve bazı makbuzların konusunun suç oluşturmasıyla ilgili kuvvetli karineler görüldüğünden Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. HAZİRAN 2010

10. Oda Mali Kayıtlarında Tespit Edilen Yanıltıcı Nitelikteki Faturalar ve Kayıp Demirbaşlar Hakkında Suç Duyurusu: Oda mali kayıtlarında yer alan tüm faturalar incelendi. 2007 yılı faturaları arasında toplamı 4.666 TL olan; 36 tabaka sunta lam, 1.100 KG saten alçı, 305 M2 yer karosu, yaklaşık 76 MT uzunluğunda yağmur suyu borusu ve benzeri nitelikte inşaat malzemesi faturaları bulunduğu tespit edildi. Malzemelerin Oda hizmetinde kullanılmadığı görüldü. Ayrıca Oda Başkanlığına ait 7 adet bilgisayarın da içinde bulunduğu 13.103 TL değerindeki demirbaş eşyanın yönetimimize teslim edilmediği (ayrıntılı fatura incelemeleri sonucunda) anlaşıldı. Bahse konu malların demirbaş defterine de kayıt edilmediği tespit edildi. Görevleri itibari ile olayda 1. derecede sorumlu görülen kişiler hakkında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Konu bakanlığımız müfettişi tarafından denetlendi. HAZİRAN 2010

SONUÇ: Odayı devir aldığımız tarihten 7 ay sonra bahse konu Demirbaşlar; Oda eski genel sekreteri Fırat Çağlar ÖZER, Oda eski başkan vekili Sedat ÖZTÜRK ve kanuni vekilleri tarafından tutanak mukabili Üsküdar’da bulunan boş bir dükkânda yönetimimize teslim edildi. Savcılık makamı 2007 Yılı defterleri ve teslim edilemeyen demirbaş konularını birbiriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle iki dosyayı birleştirdi. AĞUSTOS 2011 tarihinde Dava açıldı. Bakanlık denetim raporunda son derece hatalı ve eksik tespitlerin varlığı tarafımızca görülmüş olup; itirazlarımıza rağmen müfettiş raporunu dikkate alan mahkemede sanıklar beraat ettiler. 14 MART 2013 Oda başkanlığımız Yargıtay mahkemeleri nezdinde itirazda bulundu. Bu itibarla dava süreci halen devam etmektedir.

11. Tekirdağ Çorlu ilçesinde İİK Oda üyesi olmayan bir internet kafe esnafına sahte halde esnaflık belgesi düzenlediği tespit edildi. Sahte belgenin sahibi olan esnaf olaydan haberi olmadığını beyan etmiş ve Oda Başkanlığımıza yazılı şikâyette bulunmuştur. Şikâyet üzere yapılan ayrıntılı incelemelerde; Oda üyesi olmayan 76 esnafa adedi 295 TL bedelle Sahte Esnaflık Belgeleri düzenlendiği anlaşıldı. Oda Başkanlığımız Oda eski başkanı Ali Yakup TURANOĞLU hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulundu. HAZİRAN 2010

AĞUSTOS 2011 de dava açıldı. İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen davada Ali Yakup TURANOĞLU’nun sahte esnaflık Belgesi düzenlemek suretiyle suç işlediğini sabit görüp; 1 Yıl 1 Ay 15 Gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Ceza hükmün açıklanmasının 5 yıl ertelenmesi kararına bağlandı. 28 KASIM 2013 Oda başkanlığımız mahkemenin esnaflık belgelerini resmi evrak niteliğinde saymaması ve üyelerin dolandırıldığını kabul etmemesi sebepleriyle Yargıtay nezdinde itirazda bulundu. Dava süreci halen devam etmektedir.

12. Oda İştiraki Şirkette Mağdur Edilen Üyelerle İlgili Suç Duyurusu: %98’i Odaya ait olan limitet şirketten Microsoft Lisansı satın almak için Oda eski başkanına ve/veya Oda iştiraki şirkete toplamda 96.700 Dolar para ödedikleri halde; kendilerine vaat edilen yazılımların teslim edilmediği iddiasıyla kırk altı (46) esnaf Oda Başkanlığımıza yazılı şikâyette bulundu. Ayrıca Oda iştiraki şirketten 24.580 Dolar alacaklı olduğunu belgeleyen LOGOSOFT firması da Oda iştiraki şirketi hacze verdi. Oda iştiraki şirketin devrinde şirkete ait 5.750 dolar para oda Başkanlığımıza teslim edilmiş olup; mağdur şahıslar ve LOGOSOFT firması tarafından alacaklı olduklarını belgeledikleri toplamda 121.280 dolar paranın kayıp olduğu anlaşıldı. Bu itibarla olay ayrıntılı halde araştırıldı. Şirket kasasında yaklaşık 130.000 Dolar paranın kayıp olduğu tespit edildi. Oda iştiraki şirketin müdürü ve aynı zamanda Oda eski başkanı olan Ali yakup TURANOĞLU hakkında Oda Başkanlığımız ve şikâyetçi olan 46 Esnaf ile birlikte suç duyurusunda bulunuldu. HAZİRAN 2010

SONUÇ: HAZİRAN 2011 tarihinde dava açıldı. Mahkeme üyelerin parasını nerede kullandığını açıklayamayan Oda eski başkanı hakkında 3 Yıl 9 Ay Hapis ve 20.000 TL adli para cezası vererek davayı karara bağladı. Oda eski başkanı Yargıtay mahkemesine itirazda bulundu. Oda başkanlığımız da bilirkişinin tespit ettiği kayıp para miktarının yaklaşık 35.000 TL olduğu, gerçekteyse kayıp para miktarının 130 Bin dolardan fazla olduğu, ayrıca davanın Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmesi gerekirken yetkisiz mahkemede görüldüğü gerekçeleriyle Yargıtay mahkemeleri nezdinde itirazda bulundu. 29 Mayıs 2012 Dava süreci bu itibarla halen devam etmektedir.

ODA BAŞKANLIĞIMIZA KARŞI BAŞLATILAN HACİZ İŞLEMLERİNE KARŞI BAŞKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMLAR.

13. Oda iştiraki şirketten 24.580 Dolar alacaklı olduğunu belgeleyen LOGOSOFT firması da Oda iştiraki şirketi hacze verdi. Şirket adresi İİK Oda başkanlığı ile aynı adreste olup; bu durumun Oda malının da haciz edilmesi gibi arzu edilmeyen sonuçları doğurma ihtimali yüksek görüldü. Şirket için ayrı bir büro tutuldu ve adres değiştirildi. Borcun şirkete ait olmadığı gerekçesiyle borca itiraz edilerek dava açıldı. Oda iştiraki şirket envanterinde kayıtlı olan iki adet Fiorino marka araç, şirketin LOGOSOFT tarafından hacze verilmesi ve sonuçlarının ön görülememesi nedeniyle; Oda Başkanlığımızca aylık 500 TL taksitle satın alındı. Mayıs 2011

14. Oda Başkanlığımızdan Alacaklı Olduklarını İddia Eden Oda Eski Yöneticilerinin Başlattığı Haciz Takipleri: Oda eski yöneticilerinden Sedat ÖZTÜRK, Nevzat UÇAR ve Tayfun ASLAN Oda kuruluşunda odaya toplamda 45.000 TL borç para verdiklerini iddia etmişlerdir. Oda başkanlığımız kendilerine ödeme yapılması talebiyle noterden ihtar edip, akabinde hacze verildi. Oda Başkanlığımızca yapılan incelemelerde; kuruluş ve örgütlenme giderlerinin 2007 yılı genel kurulunda 70.923 TL olarak ibra edildiği görüldü. Oda yönetim kurulu karar defteri ve mali ödeme evrakları üzerinde yapılan incelemelerde; Oda başkanlığının kuruluş ve örgütleneme gideri adı altında eski yöneticilere ve kurucu heyet üyelerine toplamda 61.950 TL ödediği tespit edildi. Bu halde kurucu heyete kalan borç miktarının 70.923 TL – 61.950 TL = 8.973 TL olması gerektiği, Ancak, Oda mali defterlerinde kurucu heyete olan borç miktarının 40.534 TL olarak kayıt altında olduğu tespit edildi. Bu halde; yapılan ödemelerin toplamıyla mali defter kayıtlarında ki ödemelerin ve kalan borç miktarının örtüşmediği anlaşıldı. Bu itibarla başlatılan haciz işlemlerine itiraz edildi, açıklama istendi ve ödeme yapılmadı.

15. Oda başkan Vekilliği görevinden İstifa Ederek Ayrılan Aytekin YİĞİT İİK Oda Başkanlığı Aleyhine Haciz Takibi Başlattı: Oda Başkan Vekili Aytekin YİĞİT 2010 yılı içinde çeşitli zamanlarda Oda banka hesaplarına toplamı 30.000 TL paraları bilahare geri almak üzere yatırmıştır. Bu paralar yönetim ve denetim kurulu kararlarıyla borç olarak kabul edildi. Görevinden 2012 Mart ayında istifa ederek ayrılan Aytekin YİĞİT Oda başkanlığı aleyhine uyarıda bulunmadan haciz takibi başlattı. Borç verdiği parayı ve maaş alçaklarını tahsil etmek istemiştir. Bu süreçte yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkan durumda; Üst birliğimiz muvafakati alınmadan yönetimimizce kabul edilen borç paranın Oda yönetim kurulu üyeleri aleyhine suç teşkil etme ihtimali olduğu anlaşıldı. Ortaya çıkan yasal durum Aytekin YİĞİT’e yazılı halde ihtar edildi. Haczi durdurması talep edildi. Aksi halde yönetim kurulunun Aytekin YİĞİT hakkında ve ayrıca yönetim denetim kurullarımızın kendileri hakkında suç duyurusunda bulunacağı ve yönetim denetim kurullarımızın istifa edeceği yazılı halde ihtar edildi. Aytekin YİĞİT noter kanalıyla İİK Oda Başkanlığına gönderdiği yazıda; alacağından feragat ettiğini ancak 18.000 TL tutarında ki maaş alacakları yönünde haciz işlemine devam edeceğini bildirdi. Aytekin YİĞİT’in feragat ettiği 30.000 TL para bağış olarak Oda mali defterine kaydedildi. 26.000 TL Değerinde olan Odaya ait araç 19,000 TL bedelle hacizde satıldı.

SONUÇ: Konuyu değerlendiren yönetim kurulumuz toplamı 18.000+30.000= 48.000TL olan borcun tamamının 26.000 TL değerinde ki bir aracın satışıyla kapandığını; bu halde Oda başkanlığı aleyhine zarar oluşmadığı, hatta Oda kasasının 48.000-26.000= 22.000 TL fazladan karda olduğu görüldü. Odanın mali durumu kesinlikle düzeltilerek; Aytekin YİĞİT’e ait 22.000 TL paranın “yönetim kurulu huzur hakları ve başkan ile başkan vekilinin maaşlarıyla” ödenmesinin en doğru davranış biçimi olacağı değerlendirildi. 6 ŞUBAT 2013

MİCROSOFT LİSANS KAMPAMYANSI (3+ ODA PROJESİYLE İLGİLİ) YAPILAN SUÇ DUYURUSU ve SONUÇLARI.

16. 3+ Proje/Kampanya kapsamında Odalar tarafından satılan Microsoft Lisanslarının ayrıntıları ve bu lisanların geçerlilik (kullanım) süresi konusunda Başkanlığımızca yapılan çalışmalar, üyelerimizin en çok merak ettiği konulardan biridir. Metin BALTAOĞLU 12 Şubat 2010 tarihinde Microsoft ve Meslek Odaları hakkında (henüz Oda başkanı seçilmeden önce) suç duyurusunda bulunulmuştur. Savcılığa verdiği dilekçede lisansların süresiz denilerek satıldığı ancak sözleşmelerde süreli olduğu iddiasını delilleriyle belgelemiştir. Savcılık makamı Microsoft’u ve haklarında suçlama yapılan diğer şahısları 19 Mart 2010 tarihinde ifadelerini almak üzere çağırmıştır. Microsoft iki yıllık sözleme konusundaki iddiaları bu itibarla 19 Mart 2010 tarihinde öğrenmiştir. Microsoft Türkiye Suçlamaları öğrendikten bir hafta sonra (26 Mart 2010 tarihinde) Oda başkanlığına ait mail adresine gönderdiği yazıyla; söz konusu lisansların süresiz verildiğini belirtmiştir. Savcılığın talebi üzere Bakanlığımız müfettişi suç duyurusu dosyasında yer alan iddiaları incelemiştir. Oda başkanımız Bakanlığımız müfettişine konuyla ilgili ifade vererek gerekli tüm bilgi ve belgeleri sunmuştur. TEMMUZ 2010

Bakanlığımız müfettişi hazırladığı raporda aynen “……… OPEN Lisans sözleşmesinin incelenmesi sonucunda anılan “Süre ve Fesih” başlıklı 7. Maddesinde; lisans sözleşmesinin 24 tam takvim ayı sonunda sona ereceğinin açıkça hüküm altına alındığı görülmüştür.” diyerek lisansların 2 yıl kullanım süresi olduğuna dair net halde tespitte bulunmuştur. Fakat Microsoft Türkiye’nin Oda başkanlığına 26 Mart 2010 tarihinde e-postayla gönderdiği yazıda lisansların süresiz verildiğini belirtmesi ve yazının Oda sitesinden yayınlamasıyla süre konusunun açıklığa kavuştuğunun anlaşıldığını raporuna yazmıştır. Raporun devamında ise söz konusu sözleşmede yer alan hükümlerin yeterince açık olmadığından bahisle bu konuda farklı yorumlar getirilmesinin TCK 157. Madde (hileli davranışlarla bir kimseyi aldatmak) şeklinde değerlendirilemeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Sözleşmenin rekabet hukuku kapsamında değerlendirmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Sayın müfettişin lisans kullanım hakkının sözleşmede iki yıl süre ile sınırlandığı tespitine 100% katılmakla birlikte; Oda başkanlığımız 26 Mart 2010 tarihli Microsoft yazısının müfettişi ve adaleti yanıltmak maksadıyla yazıldığını düşünmektedir. Sözleşme maddesi nedeniyle haklarında suç duyurusu yapıldığını öğrenen bir firmanın suçun üstünü örter nitelikte alelacele hazırladığı bir yazıyı delil olarak göstermesi; bizim düşüncemize göre işlenen suçun üstünü katmaya yönelik girişilen teşebbüstür. Haklarında ki suçlamayı öğrenenlerin bu tarihten sonra kendi sözleşme maddelerini yalanlar nitelikte kaleme aldıkları bir yazının delil olarak kabul edilmesi ise akla, mantığa ve hukuka uygun değildir.

Bu hususların dışında Bakanlığımız Sayın müfettişinin görüşleri ve tespitleri doğrultusunda Rekabet Kurumuna iletilecek muhtemel tüm konular takip edilmiştir. Bakanlığımız müfettişi 3+ Proje/Kampanya kapsamında verilen lisanların sözleşmesinde lisansların 3. kişilere devri konusunda ciddi sınırlamalar getirildiğini ve ‘üçüncü kişilere kiralama hakkı’ adıyla satılan lisanslarının hukuken kabulünün mümkün olmayacağını açıkça tespit etmiş olup, konuyu takibimiz hukuk yolları çerçevesinde ve haklarımız tarafımıza iade edilene kadar sürdürmeye karar verilmiştir. Bu itibarla;

3+ Proje/Kampanyası kapsamında hazırlanan bakanlık denetim raporunda yer alan rekabet ihlalleri tespitleri değerlendirmeye alındı. Bu bağlamda akademisyanlerle görüşüldü. Konular açıklandı, itiraz sebeplerimiz ayrıntılarıyla izah edildi, müfettiş raporu ve delil niteliğinde belgeler verilerek hukuki mütalaa istendi. Yapılan ikinci görüşmede Microsoft Firmasının Rekabet Hukukunu ciddi halde ihlal ettiği yönünde hukuki metala tarafımıza iletti. Oda Başkanlığımız konusunda uzmanlaşan KMK hukuk bürosunca konunun takip edilmesine karar verdi. 22 Şubat 2011

Bu esnada Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 3+ Proje/Kampanyası Rekabet Kurumuna iletti. Oda başkanlığımız her ihtimali değerlendirerek ikinci bir şikâyet dosyası hazırlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Konu ciddiyetle ve en ince ayrıntısına kadar ele alındı. KMK hukuk bürosuyla üç ay aralıksız süren çok sayıda görüşme ve toplantılar yapıldı. Haziran başı itibari ile 15 Sayfalık şikâyet dilekçesi hazırlanarak delileri ve şahitler eklendi. Dosya rekabet kurumuna iletilecek hale getirildi. Microsoft’a nezaket kuralları gereği Rekabet Kurumuna şikâyet edilecekleri bilgisi verildi. Microsoft’un Oda Başkanlığımızla görüşme noktasına gelmesi üzerine hazırlanan dosya beklemeye alındı. Haziran 2011

Haziran – Temmuz ayları içinde Microsoft Türkiye ile üç görüşme yapıldı. Görüşmeler sürerken bakanlığın şikâyetine istinaden Rekabet Kurumunca yapılan önincelemede soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verildiği görüldü. 14 Temmuz 2011

Microsoft’la yapılan görüşmelerde İİK Oda iştiraki şirketten lisans almak için şirkete ödeme yapan ancak lisanslarını alamayan 46 esnafın mağduriyeti konuşuldu. Üyeleri Oda iştiraki şirketten alışveriş yapmaya yönlendirenlerin Microsoft Türkiye olduğu hatırlatıldı. Dolaylı sorumluluk ilkesi açıklanarak, üye mağduriyetlerinin giderilmesi talep edildi. Hukuk karşısında bağlayıcı niteliği olan iki yıllık süreli kullanım maddesinin lisans sözleşmelerinden kaldırılması talep edildi. Ofis ve işletim sistemi lisanslarının Türkiye’de bir paket halinde ve 100 Dolara satıldığı; oysa aynı ürün koduna ve şartlara sahip lisanların Endonezya esnafına 17 dolar ofis ve 39 dolar işletimi olarak ve birbirinden ayrılarak satıldığı hatırlatıldı. Microsoft’un bu hareketiyle büyük kusur sahibi olduğu, bu kusurun örtülmesi için Endonezya’da ki satış fiyatından daha aşağı çekilmiş fiyatın Türkiye’de uygulanması gerektiği vurgulandı. Ofis ve İşletim sistemi yazılımlarının birbirinden ayrılarak satılması talep edildi. Lisansların 3’üncü kişilere devri ile ilgili kısıtlamaların kaldırılması talep edildi. 3’üncü Kişilere Kiralama Hakkı lisansı uygulamasının kaldırılması talep edilirken; ayrıca, kiralama hakkı lisansının ilgili faturalarına neden “Windows Vista OPEN Lisans” olarak yazıldığı soruldu. Sorumuza mantıklı bir cevap verilememekle birlikte; Microsoft üye mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda sözde şu çözümü sunmuştur.

Oda Başkanlığımızın yeniden lisans satmaya başlayacaktır. Bu halde satılacak her lisans başına ayrılacak 1 doları Microsoft bir havuzda toplayacaktır. Bu para mağdur üyelerin lisans bedellerini karşılamak için kullanılacaktır. Microsoft’un tekliften anladığımız şu oldu ki; Oda Başkanlığımız lisanslar ve sözleşmeleriyle ilgili tüm itirazlarını sineye çekecek ve rekabet kurumuna da şikâyette bulunmayacaktır. Çünkü lisans satacaktır. Diğer yanda Oda iştiraki şirketten lisans satın alacak olan esnafın parasıyla mağduriyetler giderilirken, mağduriyetleri Microsoft gidermiş olacak! Oda şirketi 130.000 adet lisans sattığında mağduriyetler giderilecek! Görüşmelerden elde edilen olumlu tek sonuç Microsoft Türkiye’nin Ofis ve işletim sisteminin birbirinden ayrılarak satılmasını kabul etmesidir. Diğer taleplerimizi yerine getirmenin zor olacağını ifade eden ancak net de olmayan Microsoft Türkiye’nin; 30.07.2011 tarihinde yapılacak olağan üstü seçim tarihine kadar Oda Başkanlığını oyalamak amacında olduğunu sezinledik. Microsoft Türkiye ile yapılan görüşmeler tarafımızca sonlandırıldı. TEMMUZ 2011

Rekabet Kurumuna ilettiğimiz dilekçe önsoruşturma aşamasına geldiğinde KMK hukuk bürosu avukatlarıyla birlikte Ankara’ya gidildi. Sunduğumuz dosyada yer alan tüm bilgiler, deliller ve şahitlerin tanık oldukları olaylar ön soruşturmacıyla yapılan yüz yüze görüşmede ayrıntılı halde açıklandı. 1 Kasım 2011

SONUÇ: Rekabet kurumunun sunduğumuz delilleri ve şahitleri yok hükmünde sayarak soruşturma açılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdiği görüldü. Soruşturma raporunun incelediğimizde karşı tarafın sunduğu tüm deliller değerlendirilirken Oda başkanlığımızın hiç delil ve şahit sunmamış farz edilerek hüküm kurulduğu görüldü. 29 Kasım 2011 Gerekli itiraz dilekçeleri ve itiraza konu deliller hazırlandı. Danıştay Mahkemesi nezdinde kararın iptali ve soruşturmanın yeniden yapılması talebiyle itirazda bulunduk.

ODA BAŞKANLIĞIMIZIN MESLEKİ KONULARDA AÇTIĞI DAVALAR ve DESTEK VERDİĞİ DAVA KONULARI

17. Öğrenci Yasağı: İnternet kafelere öğrenci kıyafetiyle girme yasağı ve ayrıca İnternet kafelerde her türlü televizyon yayını yasaktır yönetmelik hükmünün iptal edilmesi taleplerimizle İdari mahkemelere davalar açıldı. Edirne idari mahkemesinin Valiliğin öğrenci kıyafeti yasağını iptal eden 5 sayfalık gerekçeli kararı emsal karar niteliğinde dava dosyasına eklendi. 28 Haziran 2011 Yaklaşık bir yıl sonra davaların her ikisi aleyhimize kararlarla geri döndü. Böylelikle elimizde her ikisinin de konusu birebir aynı olan ve her ikisi de Türk Milleti Adına alınan, fakat birinin ak dediğine diğerinin kara dediği iki farklı karar oldu. Hiçbir Hukuk devletinde hiçbir suretle kabul edilmesi mümkün olmayan bu olay; hukuk sistemimize olan güveni derinden yaraladı. Oyun yasaklarıyla ilgili açılması planlanan davalar askıya alındı. İptal istemimiz ret edilen her iki davaya Yargıtay mahkemeleri nezdinde itiraz edildi. Dava

18. İkinci El Yazılım Davası: Microsoft Türkiye OEM Lisanların bir bilgisayar için üretildiğini, dolayısıyla OEM lisansların bir başka bilgisayara aktarılmasının veya 3. kişilere satılmasının ve bu halde kullanılmasının yasa dışı olduğunu iddia etmektedir. Oysa OEM ürün de olsa ikinci el yazılım ticareti ve ikinci el yazılım kullanmak yaşa dışı değildir. Üye esnafların ve Ülkemizin bu konuda uğradığı zararları önlemek maksadıyla bir çalışma başlatılmıştır. Çalışma kapsamında; Almanya’da OEM ikinci el yazlım satış işini başlatarak dev bir sektör haline getiren ve bu nedenle Microsoft Almanya’nın hukuki baskılarına maruz kalan Sayın Bülent KOZAKLI Beyle tanışıldı. Alman mahkemelerinde açtığı davayla ikinci el yazılım ticaretini Almanya’da yasal hale getiren dava dosyası ve ilgili karar incelendi. Aynı sürecin Türkiye’de de mümkün olacağı değerlendirildi. Bu konuda birlikte çalışma yapılması ve Bülent KOZAKLI Bey’e gerekli desteklerin verilmesi yönünde prensip kararı alındı. Bir süre sonra Türkiye’de ikinci el yazılım ticareti yapmak amacıyla şirket kuran Sayın Bülent KOZAKLI, Microsoft Türkiye’nin baskıları ile karşılaştı. Mahkeme kararıyla aranan şirkette bulunan ikinci el yazılımlara sahte oldukları iddiasıyla el konuldu. Blir kişi incelemesinde yazılıların orijinal oldukları anlaşıldı. Bu aşamada konu tarafımızdanuzman akademinsyenlere iletildi. Gerekli bilgi ve belgeler verildi. KMK Hukuk Bürosu davayı üstlendi. Bu itibarla davanın ehil kişilere teslim edilmesi sağlandı.

SONUÇ: Türkiye’de ikinci el yazılım ticaretinin yasal zemine taşıyacak olan tespit davası açıldı. Mahkemenin atadığı 3 farklı bilirkişi ikinci el yazılım ticaretinin yasal olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Sonuçlanma aşamasına gelen davanın Almanya’daki örneği gibi lehe sonuçlanacağı düşünülmektedir. Bu durumda Türkiye ekonomisine yılda 200 Milyon $ katkı sağlanacağı tahmin edilmektedir. Meslektaşlarımız ise çok ucuz fiyatlara yazılım kullanacaktır. Haziran 2011

ODA İDARİ İŞLEYİŞİNİ İYLEŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALRIMIZ

19. 2007 Yılı Nisan ayından 31.03.2010 tarihine kadar Oda üyelerine 61 Koçan (3.050 adet) makbuz kesilmiş olup, bu makbuzlar önceki yönetimden teslim alındı. Ancak makbuzların içeriği ve tutarları bilgisayar ortamında kullanılacak halde veya yazılı liste halinde tarafımıza teslim edilmedi. Silik oldukları için okunmaları neredeyse imkânsız durumda olan 3.050 adet para makbuzu 4 ay aralıksız sürdürdüğümüz çalışmayla çözümlendi ve EXEL tablosuna aktarıldı. Bu itibarla Oda üyelerinin aidat ödemeleri ve odaya olan borçlarına ilişkin kesin verilere, 2010 TEMMUZ ayı sonu itibariyle ulaşıldı.

20. İİK Oda üye bilgilerinin elektronik ortamda takip edilebilmesi amacıyla ve Oda ihtiyaçları doğrultusunda “Üye Takip” yazılımı hazırlatıldı. Hazırlanan yazılım için Oda başkanlığımız hiçbir ücret ödemedi. Yazılım ile Oda üyelerinin tüm bilgileri ve aidat ödeme bilgileri hatasız halde kayıt altına alındı. Özellikle üyelerle yapılan görüşmelerde tutulan hatırlatma/bilgi notlarının yetkili Oda personeli ve Bakırköy şubemiz personeli tarafından internet üzerinden takip edilmesi sağlandı. Üyelerimizin yapılacak işleriyle ilgili hatırlatmaları personelin zamanında almasını sağlayan yazılım 2 yıl boyunca kullanıldı. Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) hayata geçtiğinde ise; yeni sistem üzerindeki tüm üyelerin bilgileri başkanlığımız çalışmalarıyla güncellenerek “Üye Takip” yazılımı terk edildi. 28 EYLÜL 2010

PROJE FAALİYETLERİMİZ

21. Yasaklı site kaçırma, LOG kaydı, Sabit IP değişikliği gibi sebeplerle verilen yüksek para cezalarının önüne geçilmesi hedeflendi. Sekiz ay süren ön hazırlık ve çalışmalar neticesinde İİKO WebFiltre yazılımı hazırlatıldı. 27 Mayıs 2011 Tarihinde TİB Onayı alındı. Yazılım üyelerimize ve tüm meslektaşlarımıza ÜCRETSİZ olarak dağıtıldı. Yazılımın çalışması için gerekli olan yaklaşık 6.500 TL değerindeki 3 adet sunucu bilgisayarın bedelini Oda başkanımız kendi maaşı ile karşıladı. Oda başkanlığımız ise aylık 679 TL Hosting kira bedelini ödedi. Oda Başkanlığımız yazılımın hazırlanması ve geliştirilmesi için işçilik ücreti ödemedi. Çalışan teknik ekibin giderleri, yazılıma alınacak reklam gelirleriyle karşılanması planlandı.

22. Oda üyelerimizle anlık haberleşme sağlamak amacıyla “Net Evi Bülten” isimli yazılım hazırlatıldı. Yazılım Oda Başkanlığımız ve üyelerimizin hizmetine sunuldu. Bu yazılım haber bülteni işlevi görmekle birlikte asıl önemli özelliği; üyeler tarafından aktif kullanıldığında örgütlü hareket etmeyi sağlayacak nitelikleri taşımasıdır. Meslektaşlarımıza haksız idari uygulamalara maruz kalmakta ya da sıklıkla ve haksız yere mesleği kötüleyen haber, açıklama gibi olaylar cereyan etmektedir. Böyle durumlarda Oda Başkanlığımız organizasyonu ve kontrolünde ve Net Evi Bülten sayesinde 1.448 üyemizin; şikâyetlerini ve protesto yazılarını kendi e-posta adreslerini kullanarak birkaç saat içinde gerekli mercilere iletmesi hedeflendi. Net Evi Bülten yazılımını hazırlatmak için Oda başkanlığımız hiçbir ücret ödememiştir.

23. Bilgisayar ve İnternet Kültürü Sosyalleşme Salonları (BİKSOS) Proje ön çalışması yapılarak proje metni hazırlandı. Kurumsal kimlik değişimi projesi. ŞUBAT 2012

24. İnternet kafelerde oto kontrol sağlamak amacıyla Altın Anahtar Projesi hazırlandı. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne sunuldu. KASIM 2012

25. Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Tanıtımı Projesi hazırlanmış ve projeye sponsor desteği sağlanmıştır. C2 A firması Oda banka hesaplarımıza 16.000 TL nakdi bağış yapmış ve Google Türkiye 400 adet hediye paketi sağlamıştır. Hediye paketleri 400 üyemize dağıtılmıştır.

WEB SİTEMİZLE İLGİLİ FAALİYETLERİMİZ

26. Oda başkanımız Metin BALTAOĞLU bizatihi kendisi İİK Odası internet sitesini hazırladı. Oda başkanımız web sayfası hazırlama konusunda teknik açıdan amatör olmasına rağmen son derece başarılı bir çalışma sergileyerek; haber, röportaj, hukuk, duyuru, toplu e-posta hizmetleri, ihbar, şikayet, oda başkanına özel mesaj, anketler, ve daha birçok özelliğe sahip web sayfasını Oda başkanlığımıza kazandırdı. İki yıl kullanılan web sitesinin hazırlanması için Oda başkanlığımız hiçbir ücret ödemedi. ARALIK 2010

27. Oda web sitesi alt yapısında kullanılan Joomla 1.5 sürümü olup, geliştirme ve hacker’lara karşı açık kapatma paketleri dağıtımı üretici tarafından sonlandırıldı. Sistemin Joomla 2.5 versiyonuna yükseltilmesinin ise teknik olarak mümkün olmadığı Joomla tarafından duyuruldu. Diğer yanda; Mevcut sisteme kayıt olan üyeleri “Oda üyesi olan ve olmayan” şeklinde kategorize eden, bu itibarla site içinde ki içeriklere erişim haklarını üyelik niteliğine göre ayarlayan özelliğin mevcut sitemde çalışmadığı ve Odamızın bu özelliğe ihtiyaç duyduğu anlaşıldı. Video haber sisteminin de eksiklik olduğu değerlendirildi. Bu sebeplerle web sitesinin yeni baştan yaptırılması ve eski sitemdeki tüm içeriklerin elle yeni sisteme aktarılması gerekti. Yapılacak işin hat safhada zahmetli ve aşırı zaman alacak olması nedeniyle yeni web sayfası Oda eski üyelerimizden Feyzullah TEKİNYER’e 4.800 TL + KDV bedelle yaptırıldı. Oda web Sitesi joomla 2.5 versiyonuna yükseltildi. 27 ARALIK 2012

28. Oda web sitemiz joomla 3.0 sürümüne yükseltildi. MART 2013 Çalışma için ücret ödenmedi.

29. Web Sitemizde Erişim kısıtlamalı özel alanlar oluşturuldu. Oda üyelerimizin ve internet kafe esnafı olduğunu belgeleyenlerin ulaşabileceği halde “İnternet Kafecinin El Kitabı” linki altında işyeri denetimleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme yazıları yayınlandı. Bazı denetim memurlarının tasvip etmediğimiz davranışlarına karşı işletmecilerin nasıl davranmaları gerektiği konusunu da içeren çeşitli bilgiler verildi. Ayrıca Oda işleri ilgili mahremiyeti olan hukuki haber ve gelişmeler sadece Oda üyelerinin ulaşabileceği “Üyeye Özel Duyurular” linki altında yayınlanarak üyelerimizin bilgilenmesi sağlandı.

DENETİM FAALİYETLERİMİZ

30. Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir internet kafe hakkında yapılan şikâyet yerinde incelendi. Masa üstünde pornografik paylaşımda bulunması nedeniyle Oda başkanı Metin BALTAOĞLU şahsı nezdinde suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararıyla arama kararına istinaden yapılan operasyonda sivil emniyet güçlerine 0,50 kuruşa mahrem görüntüler seyrettiren şahıs suçüstü yakalanarak Mahkeme sevk edildi. İşyeri süresiz kapatıldı. 2012

31. Esenler, Sultanbeyli, Bağcılar, Kadıköy, Pendik, Gaziosmanpaşa, Beykoz, Çekmeköy, Üsküdar, Sancaktepe Kaymakamlıkları İnternet Kafe Denetim komisyonlarına değişik zaman ve sürelerde Oda personel imkânları ölçüsünde temsilcilerimizin katılımı sağlandı.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER FAAİLEYETLERİMİZ

32. İnternet kafe esnafının önemli sorunları ve sektörü ilgilendiren konular halkla ilişkiler kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar medya aracılığıyla kamuoyuna yansıtılmıştır. Bu çalışmalarımızın bazıları

Başkanımız Metin BALTAOĞLU Air Port TV Eko Time haber bülteninde 40 dakikalık canlı yayına katıldı. Program boyunca internet kafelerin toplum ve devlet tarafından yanlış değerlendirildiği teması üzerinde duruldu. Sektörümüzle ilgili çoğu sorun konuşularak ve çözüm yolları anlatıldı. Devletimize, internet kafelerle ilgili politikasını değiştirmesi gerektiği mesajı, gerekçeleri de açıklanarak verildi. Program videosu Oda internet sitesi ve yuotube’a yüklenerek daha çok kişiye ulaşması temin edildi. AĞUSTOS 2010
Demokrat Eğitimciler Sendikasına Açık Mektup. İİK Oda Başkanlığı 7 sayfa.
Ne Kadar Korsansınız? Para Dergisi Musa SAVAŞ.
Yoğurt Böyle Yenmez Ey Microsoft. Para Dergisi Musa SAVAŞ.
MÜ-YAP ne İş Yapar? Para Dergisi Musa SAVAŞ.
Microsoft Lisansları Yılan Hikâyesine Döndü. İSTESOB Esnaf Dergisi.
İnternet Kafe’ciler Çok Uzun Senelerdir Sürekli Cefa Çekiyor:
İnternet Kafe’ler Hep Günah Keçisi İlan Ediliyor.
İnternet Kafelere Satılan Yazılım Sözleşmelerinde 2 Sene Maddesi Şaşırtıcı:
İnternet Kafeler Kötü İmajını Düzeltecek: TİB Onaylı İİKO webfilte haberi Samanyolu Haber –Zaman gazetesi.
Bayandan Az Kullanılmış Windows. Para Dergisi -Musa SAVAŞ.
Mağdurun hakkını kim koruyacak? Para Dergisi -Musa SAVAŞ
Urfa’da artık Oxford var, farkında mıyız? Tüm İnternet Dernek Başkanı Sayın Fusun Nebil ve İİK Oda başkanı Metin BALTAOĞLU İnternet kafelerle ilgili açıklamaları. Yayınlanan bazı kaynaklar: Hürriyet, Zaman, Sabah gazeteleri ve çeşitli internet siteleri.
Microsoft’tun Kaymakamlara mektubu ne kadar doğru? PARA DERGİSİ 26 Mayıs 2012
Rekabet Kurumu’nun Microsoft soruşturmasının yansımaları. PARA DERGİSİ 23 Eylül 2012
Metin BALTAOĞLU Tufan YAKAR’la Yakın Planda: Best FM canlı yayın 30 dakika. 5 OCAK 2013
Microsoft seni seviyoruz ama… RARA DERGİSİ 10 Mart 2013
İnternet Kafe Esnafı Altın Çağını Yaşayacak: Denizbank kobideniz.com 24 HAZİRAN 2013
Oyun dediğin çok ciddi bir iştir. RARA DERGİSİ 22 Eylül 2013
Bilişimde Telif Hakları Baskısı; Avukat Satıcılar Dönemi mi? PARA DERGİSİ 27 Ekim 2013
Çeşitli haber kanalları gazete ve dergiler.
TOPLANTI, SEMİNER, GÖRÜŞME ve EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ

33. Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürümüz Sayın Aytekin YALÇIN ziyaret edildi. Odanın genel durumu hakkında bilgi verildi. 1. TEMMUZ 2010

34. BTK İnternet Daire Başkanı Sayın Osman Nihat ŞEN Bey ile görüşüldü. İnternet kafeler hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, sektörün ve esnafımız sorunlarının çözüm yolları konuşuldu. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik maddelerinde yer alan hatalar ve uygulamada yaşanan sorunlar değerlendirildi. Oda başkanlığımız ile TİB arasında sürekli ve aktif irtibat kurulması temin edildi. 1 TEMMUZ 2010

35. Oda Hukuk Büromuza yapılan görüşmeler neticesinde altı aylık (9.600 TL) hukuk müşavirliği ücretinin silinmesi sağlandı.

36. İnternet Kurulunun koordinasyonuyla TİB ve Aile Bakanlığı başkanlığında “Türkiye İçin İnternet Kafe Modelinin Oluşturulması” çalıştayı düzenlendi. Devlet’in uygulayacağı internet kafe politikasını belirlemek amacıyla Ankara’da düzenlenen çalıştaya konuyla ilgili bakanlıklar, kurumlar, STK’lar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Oda Başkanlığımız TİB’in davetiyle çalıştaya katılım sağladı. Sektörümüz ve esnafımız sorunlarını özetleyen ve taleplerimizi de içeren 10 sayfalık rapor başkanlığımızca hazırladı. Oda başkanlığımızın etkin halde temsil edilmesi amacıyla çalıştaya katılacak komisyon üyeleri belirlendi. Oda hukuk danışmanımız Av. Gökhan AHİ ve turk.internet.com bilişim haber potalı imtiyaz sahibi Sayın Fusun NEBİL komisyonumuza dâhil edildi. Raporumuzda yer alan taleplerimiz toplantı günü etkili halde sunuldu ve savunuldu. İnternet kafelere devletin maddi destek sağlaması, nitelikli denetim, olumsuz algıların giderilmesi, cezaların hafifletilmesi, yasal mevzuatlardaki sorunların giderilmesi gibi başlıca önemli taleplerimiz sonuç bildirgesine yazıldı. Belirlenen maddelerin hayata geçirilmesi hususu Çalıştay başkanı tarafından hükümete dilekçeyle arz edildi. 8 ŞUBAT2011

37. Güvenli İnternet Günü (GİG) Toplantısına Katılım sağlandı. Çeşitli temaslarda bulunuldu. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve diğer misafirlerle görüş alışverişlerinde bulunuldu. 9 ŞUBAT 2011

38. Sanayi Ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat ERGÜN’le görüşüldü. Odanın genel durumu hakkında bilgi verildi. Microsoft 3+ proje ve kampanyasına itiraz sebeplerimiz ve projenin doğurduğu vahim sonuçlar anlatıldı. Üye denetimlerinde yaşanan sorunlar ve yüksek para cezalarıyla kalitesizliğin içine itildiğimiz açıklandı. Bu halde kalitesizleşen kafelerle dolaylı yoldan gençlerimize zarar verildiği izah edildi. 7 MART 2011

39. İnternet Kurulu tarafından Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen toplantıda Güvenli İnternet Yönetmeliğiyle ilgili olarak sivil toplum kuruluşlarının görüşü alındı. Toplantıya İnternet Daire Başkanı Osman Nihat ŞEN Bey tarafından davet edilen Oda Başkanlığımız Güvenli İnternet uygulamasına açık destek verdi. 2008 yılında internet kafeler filtrelenirken STK, iş dünyası ve akademik çevrelerin çocukların güvenliği diyerek sessiz kaldıkları ve sansürden hiç bahsetmedikleri hatırlatıldı. Evlerde ki çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda daha önce sessiz kalan çevrelerin konunun ucu kendilerine dokunduğunda çocukların güvenliğini hiç dile getirmemeleri ve sürekli sansürden bahsetmelerini doğru bir davranış şekli olarak tanımlayamadığımız ifade edildi. 25 Mayıs 2011

40. İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesince İnternet Yasa Taslağı üzerinde eleştiri ve önerilerin değerlendirilmesi için düzenlenen toplantıya Oda Başkanımız konuşmacı düzeyinde katılım sağlayarak, sektörümüz açısından konuyu değerlendirmiştir. 21 Eylül 2011

41. İstanbul Valiliğinin himayesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Suçlarını Önleme Derneği ve Haydi Tut Elimi Derneğinin düzenlediği Çocuk İstismarını Önleme Sempozyumuna Oda Başkanlığımız davet edilmiş olup, Başkanlığımız iki gün süren sempozyuma katılım sağlamıştır. 18 – 19 Kasım 2011

42. İstanbul Çocuk Şube Müdürü Sayın Murat KOÇAK’ın davetiyle 39 ilçenin Çocuk Şube müdürleri ve müdür yardımcılarına Webfiltre yazlılarının denetim şekli, yazılımların yasaklı site kaçırması olayında işletmecinin sorumlu olmadığı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca LOG kayıtları ve Sabit IP konularında yaşanan sorunların sebepleri anlatıldı. 15 Aralık 2011

43. İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin KÜLÜNK’e İstanbul’da bulunan internet kafeler hakkında çok çirkin ve mesnetsiz iddialarla isimsiz şikâyet dilekçesi verildiği ve sayın vekilimizin dilekçeyi gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığımıza ilettiği öğrenildi. Olayın internet kafelere haksız yere baskılara yol açacağı ön görülerek TBMM’ne gidildi. Sayın vekilimize isimsiz dilekçede yer alan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı, dilekçede yer alan iddiaların Oda Başkanlığımızın çalışmalarını her fırsatta sabote etme gayretinde olan bir şahıs tarafından bir forum sitesinde de yazıldığı, bu nedenle iddiaların aslının olmadığı açıklandı. İnternet kafe denetimleri ve Oda Başkanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi verildi. 27 Aralık 2011

44. TİB İnternet Daire Başkanı Sayın Osman Nihat ŞEN Beyle ile görüşüldü. Genel durum değerlendirmesi yapıldı. 27 Aralık 2011

45. Türkiye Büyük Millet Meclisi “BİLİŞİM VE İNTERNET ARAŞTIRMA KOMİSYONU” kuruldu. Komisyon başkanlığına Bakan danışmanımız Sayın Alim TUNÇ vasıtasıyla ulaşıldı. Oda başkanlığımız komisyona davet edildi. İnternet Kafelerin Faydaları, Sorununun Kaynağı ve Çözüm Önerileri adıyla hazırladığımız raporu ve iki ayrı sunum dosyasını komisyona sunuldu. Kısıtlı zaman verilmesi nedeniyle; İnternet kafeler sorunları ve çözüm önerilerimizi içeren sunumu yapıldı. BİKSOS ve hayata geçirdiğimiz WebFiltre Projesi kısmen anlattık. Taleplerimizi ilettik ve sayın vekillerimizin sorularını cevaplandı.

46. TBBM komisyon çalışmalarının devamı kapsamında İstanbul’da düzenlenen arama değerlendirme toplantısına katılım sağlandı. Yeni raporlar eklendi. 18 NİSAN 2012

47. 1.107 sayfalık TBMM komisyon raporu Haziran ayında yayınlandı. Raporunun ÖNERİLER başlığı altında 977 ve 978 inci sayfalarında İnternet kafelerin devlet eliyle desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiği görüşüne yer vermiştir.

48. TİB’in Daveti üzere Güvenli İnternet Hizmeti 1. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Esma Sultan yalısında düzenlenen toplantıya Oda Başkanlığımız katılım sağladı. 28 Kasım 2012

49. Ankara üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği kongresine Oda başkanlığımız konuşmacı düzeyinde davet edildi. Kongre sunumu için hazırladığımız “Ticari Amaçlı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Penceresinden Bakışla Çocukların Güvenliği” konulu 7 sayfalık metninde, internet kafeler hakkında yanlış bilenen konular ele alındı. İnternet kafelerin doğru değerlendirilmesi için öncelikle akademik çevrelerin internet kafeleri doğru değerlendirmesi, kamuoyunu ve devleti doğru yönlendirmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Sunumuz sonunda söz alan Prf. Dr. Sayın Betül ULUKOL, çok değerli bilgiler edindiğini, daha önce konuyu bizim anlattığımız açıdan değerlendirmediğini, bu bağlamda ufkunun genişlediğini ifade ederek Oda başkanlığımıza teşekkür etti. Kongre konuşmacıları iki gün takip edildi. Gerekli görülen yerlerde söz alınarak düzeltmeler yapıldı. 8-9 KASIM 2013

YILLIK ÜYE AİDATLARI TAHSİLAT İŞLERİNE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

50. Bakanlık talimatıyla Oda üyelik terk işlemeleri yapılan üyelere bilgilendirme yazıları gönderildi. Yıllık aidatlarını ödemeyenlerden hukuk yoluyla tahsilat işlemleri başlatıldı.

51. 6111 Saylı kanun kapsamında üyelerin borç yapılandırması ile ilgili e-posta duyuruları ve taksitlendirmeler yapılmıştır.

52. Ödenmeyen üye Aidatlarının hukuk yoluyla toplanacağına dair, PTT, E-posta, SMS, telefon yoluyla duyuru ve uyarılar yapıldı. Oda başkanımızın üyeye özel mektupları iletildi.

AİLE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞIMIZDA

SEKTÖRÜMÜZE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİN BAŞLATILMASI ve İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

53. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Süleyman SOYLU ile görüşme: Oda Başkanımız Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Ak Parti ARGE’den Sorumlu Başkanı Sayın Süleyman SOYLU Beyle Cemile Sultan Korusunda kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldi. Sektörümüzle ilgili ayrıntılı bilgilendirmede bulunuldu. Microsoft Türkiye’nin 5846 Sayılı FSEK kanun maddelerini çarpıtarak hazırladığı sözde bilgilendirme yazılarını Kaymakamlık makamlarına göndermek suretiyle kurumlarımızı yanılttığı anlatıldı. Devlet makamlarını esnaf üzerindeki yaptırım gücünü kullanarak; Microsoft yazılımları devlet eliyle satan taşeronlar haline getirilmek istendiği anlatıldı. Yüksek para cezaları, denetimlerde yaşanan sorunlar, Belediye ve Kaymakamlıkların sektörümüze karşı önyargılı tutum ve davranışları, devletin hatalı internet kafe politikaları ve hatalı politikalar sonucunda gençlere devlet eliyle verilen zararlar da yaşanan başlıca sorunlar olarak iletildi. Devletin acilen tedbir alması talep edildi. 24 OCAK 2013

54. Aile Bakanımız Sayın Fatma ŞAHİN’in emir ve talimatlarıyla İnternet kafeler konusunda çalışma başlatıldı. Oda Başkanlığımız Ankara’ya davet edildi. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür yardımcımız Sayın Ercan DOĞAN Beyle ilk görüşme gerçekleşti. ŞUBAT 2013

55. Şubat ayından Haziran ayı sonuna kadar ASP Bakanlığımızla yapılan çok sayıda telefon görüşmesinde fikir alışverişleri yapıldı. Oda Başkanlığımızın üç ay süren çalışmasıyla 14 başlık 39 alt başlık ve 109 talep ve öneriden oluşan, ayrıca önemli taleplerin ayrıntılı gerekçelerini içeren 35 sayfalık rapor hazırlandı. 1 TEMMUZ 2013

56. Oda Başkanlığımız ilgili raporumuzu sunmak üzere 8 HAZİRAN 2012 tarihinde Bakanlığımızda yapılacak toplantıya davet edildi. ATH Genel Müdürü Sayın Ömer BOZOĞLU, Müdür yardımcımız Sayın Ercan DOĞAN, ilgili bölüm başkanlarımız ve bakanlık uzmanlarından oluşan 20 kişilik ekibe (toplantı öncesi dağıttığımız dosyalar eşliğinde) hazırladığımız çalışmanın sunumu yapıldı, sorulan sorular cevaplandı.

Aynı gün müsteşar yardımcımız Sayın Doğan DEMİRDAŞ Beyle ikinci toplantı yapıldı. Oda başkanlığımızın hazırladığı raporu inceleyen sayın müsteşarımızın soruları cevaplandı. Rapor üzerinde emek harcandığını ve değerli bilgilerin olduğunu birkaç kez ifade eden müsteşarımızın kesin talimatlarıyla raporumuz değerlendirmeye alındı.

57. Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma ŞAHİN’in davetiyle Ankara’ya gidildi. Sayın bakanımıza yaşanan sorunlara çözüm önerilerimizi, taleplerimizi ve gerekçeleri içeren 20 dakikalık sunum yapıldı. 18 TEMMUZ 2013

58. Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmaları; Oda başkanlığımızın da davet edildiği basın toplantısında duyurdu. 18 TEMMUZ 2013

59. Sempozyum Çalışmaları kapsamında NTT Game ile Ana sponsorluk anlaşması sağlandı. Salon kirası, ikramlar ve kamera kaydı NTT Game hediyesi olarak hizmetimize sunuldu. Akınsoft Firması Sponsorluk bedeli olarak Oda başkanlığımıza 5.000 TL bağışta bulundu. Basılı malzemeler, misafir ağırlama ve diğer giderler Akınsoft sponsorluk bedeliyle karşılandı.

60. 26 EYLÜL 2013 Tarihinde Taksim Elite Word Otelde 1. İnternet Kafeler Sempozyumu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın desteğiyle düzenlendi. ASP Bakanlığımız, TİB İnternet Daire Başkanlığı, Av. Gökhan AHİ, Sayın Fusun NEBİL ve Sayın Musa SAVAŞ sempozyuma konuşmacı olarak katılım sağladı. Sayın vekilimiz Alim TUNÇ ve bazı Odalarımızın başkanları misafir olarak katılım sağladı. Bakanlıkları temsilen 20 katılımcı, çeşitli ilçelerin Kaymakamlık ve Belediyelerinden 90 katılımcı, 80 internet kafe esnafı ve iş dünyasından bazı firmalar katılım sağladılar. ATH Genel Müdür yardımcımız Sayın Ercan DOĞAN yaptığı konuşmada; internet kafelere her açıdan destek olunacağı, çalışmanın bu yönde sürdürüldüğü, sürdürülen çalışmaların kapsamlı olduğu ve diğer bazı Bakanlıklarla da ayrıca çalışmalar yapılacağını söyledi. Neticeler alınmaya başlandığında ebeveynlerin olumsuz internet kafe algısının değişmesiyle sonuçlanacağı kanaatinde olduklarını ifade etti.

61. İnternet Kafe işletmecilerine eğitim verilmesi ve Mesleki Sertifika sistemi: ASP Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak çalışmasıyla İnternet Kafe işletmecilerine yönelik özel eğitim müfredatı hazırlandı. 81 ilden 243 öğretmen ve bakanlık uzmanı Ankara’ya çağrıldı. Eğitici eğitim semineri adıyla düzenlenen seminere Oda başkanlığımız tecrübe paylaşımlarımızı sunmak üzere davet edildi. 31 EKİM 1 KASIM 2013 Yapılan bu çalışmayla internet kafe işletmecilerine eğitim verecek görevliler bilgilendirildi. Bu çalışma sonuçları itibariyle öncelikle mevcut işletmenlerin özel internet kafe işletmeci sertifikasına sahip olmalarını temin edecek. Akabinde sektöre yeni girecek işletmecilerin en az lise mezunu olması ve ayrıca yeni işletmeciler için eğitimlerin uzun tutulması, bu itibarla sektöre girişin zorlaştırılması planlanmaktadır. İnternet kafe işletmeciliğini bilmeden kolayca internet kafe açanların haksız rekabete sebep olma olaylarının minimize edilmesi planlanmaktadır.

62. İnternet kafelerin toplum nezdinde itibarının geri kazandırılması amacıyla ASP Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak Oda başkanlığımıza iletilen Kamu Spotu senaryo çalışması incelendi. Spotun beklenen etkiyi yaratmayacağı değerlendirildi. Oda Başkanlığımızca 40’ar saniyelik iki farklı spot senaryosu hazırlandı. 13 EYLÜL 2013 tarihinde senaryo sunumu için Ankara davet edildik. ATH Genel Müdürü Sayın Ömer BOZOĞLU, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkan Vekili Sayın Amber TÜRKMEN ve uzman ekibinin katıldığı toplantıda sunumlarımızı gerçekleştirdik. Oda Başkanlığımızca hazırlanan senaryoların her ikisini de beğeni ve övgüyle karşılayan Sayın Amber TÜRKMEN; profesyonel çalışma olarak nitelediği çalışmaların birini hayata geçirmek için çalışma yapabileceklerini ifade ettiler.

63. Denetimlerde idari para cezası kesilen üyelerimiz Oda başkanlığımıza müracaat etmiştir. Yakınan üyelerden haklı gerekçelere sahip olanlar tespit edildi. Bu üyelerimizin itiraz için gerekli olan dava dilekçeleri Oda başkanlığımız tarafından hazırlandı. Hazırlanan dilekçeler önce Oda hukuk büromuza gönderildi ve düzeltmeler akabinde üyelerimize iletildi.