Reklam
Reklam
İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Oda Başkanlığı

2014 – 2015 – 2016 – 2017 Yılları Çalışma Programı

Sayın Divan Başkanı, Değerli Genel Kurul üyeleri, muhterem misafirler,

İİK Oda başkanlığı olarak geçtiğimiz dört yıl içinde ortaya koyduğumuz çalışma ve hizmetleri az önce dinlediniz. Oda başkanlığımızın imkânları son derece kısıtlı olmasına rağmen, üstesinden gelmesi çok zor olan işler başardık. Ayrıca İİK Oda Başkanlığımızı devletin üst kurumları nezdinde güvenilir ve itibar edilir bir kurum olma noktasına doğru taşıdık. Artık devlet kurumları arasında birinden bir diğerine tavsiye ediliyoruz. Elbette ki daha aşacağımız çok yollar, gideceğimiz farklı diyarlar var. Bu noktada öncelikle kurumumuza duyulan güven ve itibarı daha da güçlendirme yolumuzda devam edeceğiz. Çünkü Oda başkanlığımızın devlet nezdinde güvenilirliği arttıkça; problemleri çözme beceri ve imkânları da gelişmektedir. Diğer yanda üyelerimizin bulunduğu sokaklarda etkin olabilmek, üyelerin her derdine çare üretebilmek; bu beceri ve imkânların genişliğiyle doğru orantılıdır. Evet, belli bir noktaya geldiğimizi açıkça ifade ediyoruz. Artık sıra; Mülki Amirlerimiz ve Belediye başkanlarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye, etkinliğimizi sahaya yaymaya geldi. Yine de burada açıkça ifade etmek gerekir ki biz ne yaparsak yapalım; esnafımız meslek odasına sahip çıkmaz, izinden gitmez ve örgütlü hareket etmez ise hedeflere ulaşmak gecikecektir.

ODA PORJELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEKTİR.

1- BİLGİSAYAR VE İNTERNET KÜLTÜR SOSYALLEŞME SALONU PROJESİ (BİKSOS)

BİKSOS projemiz konusunda uzman birimlerce AB proje standartlarına uygun halde yeniden yapılandırıldı. Projenin amacı internet kafe sorunu olarak ortaya çıkan tüm olguları ortadan kaldırmaya yöneliktir. Projenin hayata geçmesiyle birlikte internet kafeler; devletin de gönül rahatlığıyla onaylayacağı ve destekleyeceği güvenli kamu internet erişim merkezleri olacaklar. Projenin içeriğinde yer alan farklı modüllerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızda yürütülen çalışmaya adapte edilmesi için çalıştık. Bu çalışmalarımız aynı hızda devam edecek ve sonuca odaklı çalışılacaktır.

Bilinmesini isteriz ki modülleri hayata geçirildikçe; İnternet kafelere hatırı sayılır yeni gelir kapıları açacak. Başlıca gelir kapıları;

İnternet Kafelerde E-fatura tahsilatı,
Yiyecek içecek satışı ve kafeterya hizmetleri,
Bilgisayar bakım onarım işleri,
Bilgisayar ve yan ürünlerinin satışı,
İnternet kafelerde PS konsolları, Elektronik Oyun Konsolları,
Her türlü kültürel faaliyetlerin bilet satışı bayiliği, ( BİLETİX v.b)
Bilgisayar oyunlarının Elektronik-Pin (E-pin)satışları,
Telefon kartı, internet üzerinden alışveriş yapmak için hazırlanan para kartları gibi ürünler,
Bandrollü film, müzik, oyun, yazılım CD/DV satışları,
Futbol müsabakaları toplu gösterim yayınları,
İşyerlerinde Masa Tenisi, Mini Golf ve Bilardo Masası gibi spor aletleri.
Yan gelir kapısı olarak açılacaktır.

ASP Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde PS Oyun konsollarının internet kafelerde hangi sebeplerle bulunması gerektiği gerekçeleriyle anlatılmıştır. ASP bakanlığımız basına yaptığı açıklamalarda Dijital oyun turnuvalarının internet kafelerde düzenleneceğini söyleyerek gelecekte çok şeyin değişeceğinin sinyallerini vermektedir.

Oda başkanlığımız projemize bağlı modüllerin hayata geçmesi için ayrıca çalışmalar yürütecektir. Bu modüllerde;

Geri ödemesiz işyeri dekarasyon kredileri ve çeşitli sponsor desteklerini internet kafecilere sağlanması.
Kaliteli donanım ürünlerini uzun vade ve düşük fiyatlara işletmecilere sunarken, KOSGEB kredilerini de sektörümüze açılması,
İnternet kafelerde kullanılan yazılım lisanslarına işletmecilerin hiçbir ücret ödemeden sahip olması. Bu sağlamak için internet kafelerin vitrininden duvarına masasından bilgisayarına kadar tüm reklam alanlarının değerlendirilmesi ve buradan elde edilecek gelirin ucuz yazılım temininde kullanılması,
İnternet kafelere yeni bir Kurumsal kimlik, vizyon ve misyon kazandırılması, İNTEL BİKSOS, VESTEL BİKSOS, COLA BİKSOS ve benzeri adlar altında markalaşmaları,
İşletmeci esnafın toplum ve devlet nazarında itibarını yüceltecek unsurlar,
ve benzeri modülleri içeriğinde barındırmaktadır.

Dileyen herkes proje ön çalışmamıza aşağıda TBMM internet sitesi üzerinden ulaşabilir. AB Proje standarlarına uygun halde geliştirilen proje metni ise Oda başkanlığımız gözetiminde sadece İİK Oda üyeleri inceleyebilirler.

İİKO ODA BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARIMIZDA HEDEFLEDİĞİMİZ

BAZI KONU BAŞLIKLARI

Nitelikli ve Etkili Denetim Siteminin Kurulması,

Denetim usul ve esaslarının belirlenmesi,
Denetimde görevli personelin eğitilmesi,
Denetimlerde ihtilaf oluşturan konuların belirlenmesi ve düzenlenmesi,
Bilgisayarların teknik denetimiyle ilgili personel eksikliklerinin minimize edilmesi,
Denetim faaliyetlerinin de denetlenebilir hale getirilmesi,
İnternet Kafeler arasında otokontrol sisteminin kurulması,
İdari cezaların düzenlenmesi ve para cezalarının düşürülmesi,
İnternet Kafelerin Tanımının yeniden yapılması,
İnternet Kafecilik Mesleki Etik Kriterlerinin uygulamaya sokulması,
İnternet Kafelerin Uyacağı Asgari Fiziki Standartların Belirlenmesi,
İşletmeci Kalitesinin Arttırılması,
İşletmelerin Teknolojik, Fiziki ve Hijyen Standartlarını Destekleyici Arttırıcı Tedbirler.
İşletmelerin kalite standartlarını arttırmaya ve markalaşmaya teşvik eden projelerin maddi ve manevi devlet desteği verilmesi,
İşletmelerin kalite standartlarını arttırmaya ve markalaşmaya teşvik eden projelerin maddi ve manevi devlet desteği verilmesi,
İnternet hizmet standartlarının iyileştirilmesi,
Bilinçsiz ve yıkıcı rekabete sebep olan hallerin ortadan kaldırılması,
İnternet Kafelerin ve İşletmecilerin İtibarının Arttırılması.
Yönünde alınan tedbirlerin Devlet eliyle etkin şekilde duyurulması,
Kaliteli işletmelerin ödüllendirilmesi yoluyla kaliteye teşvik edilmeleri,
İnternet Kafelerin Etkin ve Sosyal Fayda Sağlayacak Halde Kullanılmasının Sağlanması,
İnternet kafelerde yetenek avcılığı,
Kimsesiz çocuklara fayda sağlanması,
Bilgisayar ekranlarının kamu yararına kullanılması,
İnternet kafe işletmecilerinden zararlı içerik avcısı olarak fayda sağlanması,
İnternet Kafelerde Kültürel Faaliyetler
5651 Sayılı Kanun ile Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin Yeniden Düzenlenmesi,
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin (İTKSHY) maddelerinin yeniden düzenlenmesi,
İnternet Kafelere Finansal Destekler Sağlanması,
Devlet desteği sağlanması
İnternet İçerik güvenliği, İnternet Kullanım Güvenliği ve Genel Güvenliğin Sağlanması,
Zararlı yayınlar açısından internet güvenliğinin sağlanması,
Müşterilerin internet kullanım güvenliğinin sağlaması,
Genel Güvenliğin Sağlanması,
Kayıt Dışı ve Sertifikasız Çalışan İşletmelerin Kısa Sürede Belirlenmesi ve Mesleki Örgütlerin Desteklenmesi.
Yetkili idareden habersiz gerçekleştirilen işyeri devirlerini tespit etmeye yönelik tedbirlerin alınması.
Mesleki örgütlerin faaliyetlerini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması,
Belediyelerin İnternet Kafe Ruhsatı Düzenleme İşlerinde 9207 Sayılı Yönetmelik Hükümlerine Tam Uyumlarının Sağlanması.
Ruhsat müracaatlarında Belediyelerin hukuka aykırı keyfi belge ve taleplerine son verilmesi,
Ruhsat müracaatlarında yaşanan olumsuzlukların giderilmesi,
Encümen Kararları ile Ortaya çıkan diğer bazı olumsuzlukların giderilmesi,

Sevgili meslektaşlar,

31 MART 2010 Tarihinde İİK Oda yönetimine aday olarak el kaldırdığımız günü hatırlayınız. Zorla yazılım satmaya kakışanların yarattığı sorunlar meslek sorunlarımızın önüne geçmişti. Bu nedenle geçen seçimde bu konuları konuştuk. O gün Oda başkan adayı olarak karşınıza çıkan Metin BALTAOĞLU mesleki sorunların çözümüne yönelik hiçbir söz vermedi. Verdiği tek söz şuydu; ”İİK Odası gerekirse fakir ama onurlu bir Oda olacak” Biz tüm imkânsızlıklara rağmen onurlu dik duruşumuzu sürdürdük. İmkânsızlıklar nedeniyle yerimizde oturmadık. Söz vermediğimiz halde yapılan ve burada ancak özetini sunduğumuz işleri de burada dinlediniz.

Şimdi diyoruz ki; Bundan önceki dönemde yaptıklarımız bundan sonraki dönemde yapacaklarımızın da teminatıdır. Değerlendirmesi siz değerli genel kurul üyelerimizin takdirindedir.

Saygılarımızla arz ederiz.

Metin BALTAOĞLU

Başkan

Abdullah YILDIRIM

Üye

Ümit BÜYÜK

Üye

Orhan EKŞİ

Başkan V.

Nizamettin ÇAYIR

Üye

İsmail AKIN

Üye

Recep BAŞOĞLU

Üye

Uğur PAYAS

Üye

Mahfuz ÖGLÜ

Üye

İrtibat
Navigasyon