Reklam
Reklam
İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Oda Başkanlığı

Kurum İlkeleri

KURUM İLKELERİ;

Öncelikle İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası üyelerine olmak üzere;

Yurdun dört bir yanında mesleği icra eden işletmecilere, ahilik kültürümüzden bizlere intikal gelenekler çerçevesinde rehberlik etmek amacındayız. Meslek icrasında etik kurallara duyarlılık içinde yaşanılan topluma saygının gereğidir. Bu anlamda insanlık ahlakına katkı sağlamak ve bu anlayışı yaygınlaştırmak sadece bizim değil ülkenin ve hatta dünyanın en temel meselesidir kanaatindeyiz. Doğal olarak İnternet kafe sektöründe yaşanılan her türlü sıkıntıyı çözmek için çıktığımız yolda, yalnız internet kafecilerin değil, onların müşterilerinin, toplumun, genel olarakta insanlığın evrensel duyarlılıklarını asla göz ardı etmeyeceğiz. Öz denetim mekanizmalarını hayata geçirerek mesleki ilkeleri hayata geçirmek ve toplumsal huzura katkıda bulunmak arzusundayız. Kısaca diyebiliriz ki vizyonumuz doğrultusunda misyonumuzu sergileyeceğiz.

Bu amaçla oniki temel ilke belirledik;
Liderlik ve öncülük etmek.
Ülke menfaatlerini her şeyin üzerinde tutmak.
Mesleki menfaatleri en üst düzeyde sağlamak.
İş ve çalışma ahlakını en üst düzeyde korumak.
Kaynakların kullanımında önceliklere göre hareket etmek.
Eşitlik ve adalet ilkelerine uymak, insan haklarına saygı.
Teknolojiyi yakından takip etmek. Etkili kullanmak.
Dürüst ve güvenilir olmak.
Kaliteyi ön planda tutmak.
Titiz ve özenli olmak.
Şeffaf olmak.
Verimli olmak
İlkelerimiz tutum, davranış ve düşünce biçimimizi yansıtmaktadır. İlkelerimiz sektördeki esnafımıza ve milletimize taahhüdümüzdür.

İrtibat
Navigasyon