İstanbul İnternet Kafecileri Esnaf Oda Başkanlığı
SON DAKİKA

13:05 Ticaret Bakanlığı Esnaf. Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin ERKAN ile Birlikte Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odasının Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılım Sağladık

13:15 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Başkan Vekilimiz Halis NAZLI Ankara Internet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kablan ile Birlikte Ticaret Bakanlığı Esnaf,Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüz Sayın Necmettin ERKAN’ ı Makamında Ziyaret Etti.

12:10 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Esenyurt İlçesindeki Esnaflarımıza Ziyarette Bulundu. Misafirperverliği Den Dolayı Tüm Esnaflarımıza Teşekkür Ederiz.

11:53 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde salt çoğunluğun sahibi Adalet Ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Sn. Osman Nuri KABAKTEPE ile yapmış olduğumuz görüşme,

16:47 28.01.2022 tarihinde İstanbul ve Türkiye Geneli Meslektaşlarımız İçin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ‘ ya Dilekçemizi Sunduk

16:42 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN’ a Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulunan Bursa’ dan Serkan Kadan , Kocaelin’den Özcan Altun ile Serdar Şimşek ve Asil Kanbay’a Teşekkür Ederiz.

15:28 Oda Başkanımız İlhan TAŞKIRAN Bugün Bahçelievler İlçesinde Esnaflarımızla Fiyat Tarifeleri ile Alakalı Bir Toplantı Gerçekleştirdi.

15:22 Tüm Esnaflarımızın, ailelerinin ve tüm İslam âleminin Regaib kandili mübarek olsun.

11:16 Karne Sevincini Tüm Öğrencilerimizle Birlikte Yaşadık Şimdi Önünüzde İki Haftalık Bir Tatil Var. Tüm E-Spor Oyuncularımızı Güvenli Kafelerimize Bol Bol Eğlenmeye, Stres Atmaya, Bekliyoruz

11:14 İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sn. Faik YILMAZ’ ı makamında ziyaret ettik.,

Mesleki İlkeler

İSTANBUL İNTERNET KAFECİLERİ ESNAF ODASI

İİKO Mesleki Etik İlkeleri, İnternet Kafe hizmetleri alanında çalışan esnafın ve yanlarında çalışanların uyması gereken ahlaki norm, kural ve davranışları belirler. İlkeler, esnafımıza ve çalışanlara sorumlulukları konusunda rehberlik eder ve yardımcı olur. Bu itibarla İnternet Kafe hizmetleri alanında çalışan esnaf ve personeli;

1. MESLEKİ TEŞKİLATA BAĞLILIK
Güçlü ve güvenilir bir meslek teşkilatının güven, aktif katılım ve destekle sağlanacağını bilir.
1.1 Mesleki teşkilat yöneticilerinin bilerek ya da bilmeden gerçekleştirdiği hatalı iş ve işlemlerine ve/veya konusu suç oluşturan işlere karşı duyarsız kalmaz, teşkilat yöneticilerini uyarır. Uyarılar sonucunda tatmin edici cevaplar alamadığı ve/veya hatalı iş ve işlemler düzeltilmediği takdirde yetkili makamları konudan yazılı olarak haberdar eder. Bu itibarla bir yanda Mesleki Teşkilatın esenliğini en üst düzeyde sağlarken, diğer yanda toplum adına kamu yararını gözetir.

1.2 Mesleki Teşkilata (İİKO) karşı görev ve sorumluklarını zamanında ve eskizsiz yerine getirir.

1.3 Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının Meslek Etiği İlkeleri’ne uymaları için özendirir ve destek verir.

1.4 Bağlı olduğu mesleki teşkilatın (İİKO); haklarında ki görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmaz.

1.5 Mesleki teşkilatın çalışma birimlerinde görev almaktan kaçınmaz.

2.MÜKEMMELİYETİ ARAMA
Mesleki gelişimin sağlanması adına daima en iyiyi ve mükemmel olanı arar.
2.1 Mesleki etiğin, standartların ve politikaların geliştirilmesi ile uygulanmasında etkin çaba harcar. Bu konularda İstanbul İnternet Kafeciler Oda (İİKO) başkanlığıyla sürekli iletişim halinde olup, düşünce, görüş ve tavsiyelerini iletir.

3-DOĞRULUK, DÜRÜSTLÜK ve GÜVENİLİRLİK
Mesleki ve idari ilişkilerinde doğru ve dürüst davranır. Mesleğinde ve özel hayatında güvenilir insan olmak idealindedir.
3.1 Yalan ve aldatıcı konuşmaz, Müşterilerine, personeline, meslektaşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı doğru ve dürüst davranır.

3.2 Meslek yaşamında ilerlemek için hiçbir zaman meslektaşlarını gerçek olmayan nedenlerle eleştirmek, suçlamak yolunu seçerek onlara zarar vermez.

3.3 Verilen sözün senet olduğunu bilir, verdiği sözleri vaktinde yerine getirir,

3.4 Hakkı olmayan değere el uzatmaz,

4-YASALLIK
Mesleki ve özel hayatında yasalara karşı saygılıdır.
4.1 Mesleği ilgilendiren kanun, yönetmelik ve genelgelerin hükümlerini öğrenir ve kurallara özenle riayet eder.

4.2 Mesleki teknik bilgi ve becerisinden faydalanıp yasa dışı iş yapmasını önerenlere veya iş teklif edenlere itibar etmez, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle suç işlemez, bilerek ve isteyerek suç işlenmesine müsaade etmez, Örn: Özel ve resmi belgeler üzerinde değişiklik yapmaz, yapılmasına müsaade etmez, Web Sitelerine saldırmaz, başkalarına ait verileri bozmaz, başkalarına ait kişisel bilgileri internet ağı üzerinden yaymaz, başkalarına ait şifre ve hesapların öğrenilmesine ve bunların yasa dışı kullanılması gibi olaylara müsaade etmez.

4.3 Telif haklarına saygı duyar ve bu hakları korur.

5-YETKİNLİK VE MESLEKİ ÖZEN
Mesleki gelişimleri konusunda duyarlı davranır,
5.1 Mesleki bilgi, beceri ve bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmeye gayret eder ve bunu hizmetlerine yansıtır.

5.2 Mesleki alanda verilen eğitimleri takip eder, alanıyla ilgili diploma, sertifika ve mesleki belgelere sahip olmak için üstün gayret gösterir.

5.3 İşletmesini sürekli geliştirmeye gayret eder, alanındaki teknolojik gelişimleri takip eder ve sahip olmaya çabalar.

5.4 İşletme genelini ve işletmesindeki teçhizatı insan sağlığına uygun, temiz, tertipli ve düzenli tutar.

6-MESLEĞE BAĞLILIK ve DAYANIŞMA
Mesleğini severek yapar, mesleğine bağlılığını işyerine ve kendi gelişimine gösterdiği önemle ortaya koyar,
6.1 Müşterilerine doğru ve yeterli bilgiyi ve ayrıca hizmetleri zamanında sunarak, işlerini mesleğe itibar ve değer katacak biçimde gerçekleştirir.

6.2 Mesleki gelişimi yanı sıra kişisel gelişim eğitimlerine önem verir. Mesleği ilgilendiren Seminer, toplantı ve etkinliklere katılmaya özen gösterir, yayınları yakından takip eder.

6.3 Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunarak yetkinliklerini artırır.

6.4 Mesleki işbirliğine ve dayanışmaya özen göstererek mesleğin genel itibarını arttırır.

6.5 Meslektaşlarına ve müşterilerinden zor durumda olanlara ve yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımı esirgemez.

6.6 Müşterilerine, personeline, meslektaşlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına karşı nazik, saygılı ve sorumlu davranır.

7-MESLEKİ SORUMLULUK
Mesleğin güvenilirliği ve itibarına karşı sorumluluklarını bilir.
7.1 Meslek grubunun güvenilirliğini zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.

7.2 İnsanların özel yaşamına, saygınlığına ve iyelik haklarına saygı gösterir.

7.3 Bağlı olduğu mesleki teşkilat (İİKO); komşusu olan meslektaşları hakkında bilgi edinmek istediğinde doğru bilgi verir ve işle ilgili olmayan özel bilgileri açıklamaz.

7.4 Mesleki etik ilkelerine aykırı hareket etiğini tespit ettiği diğer işletmeciler hakkında Mesleki teşkilat (İİKO) başta olmak üzere ve gerektiğinde devletin ilgili birimlerini (tercihen yazılı halde) durumdan haberdar eder.

7.5 İşletmesinde, müşterilerin ve personelin rahat edebileceği huzurlu ve sağlıklı bir ortam sağlar, kötü söze, davranışa ve gürültü yapılmasına müsamaha göstermez,

8-TOPLUMSAL SORUMLULUK
Topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eder, kamu düzenini bozan ve toplumda ahlaki erozyona sebep olan olaylar karşısında duyarsız davranmaz.
8.1 Özellikle pornografi, uyuşturucu madde, sigara, çocuk istismarı, evden kaçan çocuklar, okulu asan öğrenciler ve şiddet konularında en üst düzeyde hassasiyet gösterir. Bu tür konuların varlığını tespit ettiklerinde ya da varlığından şüphe duyduklarında, hiç vakit kaybetmeden olayın konusuna göre Emniyet teşkilatını, ilgili eğitim kurumunun rehberlik servisini, ebeveyni ve gizli kalmasını tercih ettiği ya da kararsız kaldığı hallerde Meslek Örgütünü (İİKO) bilgilendirir.

8.2 Özellikle 12-18 yaş arasındaki genç müşterileri üzerinde etkin kontrol sağlarlar. Onların gelişimine zararlı olması muhtemel tüm konularda kendi çocuğu, kendi kardeşi, kendi ailesi için alacağı tedbirlerin aynısını alır.

8.3 Herhangi bir şekilde işletmesinde veya diğer işletmelerde ya da günlük hayatında işlenen bir suça şahit olduğunda ve/veya suç işlendiğinden şüphe duyduğunda Emniyet Teşkilatını ve/veya T.C Başsavcılıklarını ve Meslek Örgütünü bilgilendirir.

9-EŞİTLİK ve ADALET
Mesleki ve idari ilişkilerinde adil ve dürüst davranır.
9.1 Müşterilerine, personeline ve iletişimde oldukları diğer kişilere hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve adaletli davranır.

10-BAŞKALARINA SAYGI
Mesleki, idari ve özel hayatında başkalarına karşı saygılıdır.
10.1 Somut verilere dayanmayan olaylar karşısında; haksız karalamalarla meslektaşlarının, meslek grubunun, kamu kurum ve kuruluşlarının ya da üçüncü şahıs ve firmaların saygınlığını zedeleyecek söylem ve davranışlarda bulunmaz.

11-BAŞKALARININ HAKKINA ÖZEN
Mesleki ve idari işlerinde başkalarının haklarına özen gösterir.
11.1 Mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirirken müşterisinin, bir başka meslek mensubunun veya üçüncü şahısların güç durumundan yararlanmaz.

11.2 Hakkı olmadığı konu ve olaylarda hak iddia etmez ve kişisel çıkar sağlamaz.

11.3 Meslektaşlarının ve iş arkadaşlarının görüş, kaygı ve şikâyetlerine ilgisiz kalmaz.

12-GİZLİLİK
Müşterilerinin, personelinin veya ilişki içinde olduğu kişilerin sırlarını üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
12.1 Müşterilerin yararlandıkları bilgi kaynaklarının neler olduğunun gizliliğini garanti eder.

12.2 İşi gereği edinmesi muhtemel üçüncü şahıslara ait kişisel bilgileri yasal gereklilik hali dışında kimseyle paylaşmaz.

12.3 Bu bilgilerle kendine veya bir başlkasına menfaat sağlayacak davranışlarda bulunmaz.